Thông tin tuyển dụng >> Trợ lý

Phiên dịch tiếng Đức

 

Mô tả công việc:
- Biên phiên dịch tiếng Đức cho các chuyên gia Đức;
- Biên phiên dịch (Đức-Việt, Việt-Đức) các loại văn bản, tài liệu / tài liệu kỹ thuật, các quy trình công việc theo đúng các nguyên tắc, quy trình dịch thuật, đảm bảo chất lượng.
- Phiên dịch cho các hội họp trong công ty;
- Dịch các email trao đổi giữa chuyên gia Đức và CBCNV Việt;
- Chăm sóc, hỗ trợ chuyên gia Đức khi chuyên gia Đức sang Việt Nam;
- Hỗ trợ phiên dịch cho các phòng ban khác;
- Các công việc khác được thảo luận chi tiết trong quá trình phỏng vấn.

Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông
Liên hệ Site map
129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84.8 38428633; - Fax 84.8 38425880
Email: vidon@vidon.com.vn - Website: www.vidon.com.vn