Thông tin thương mại

Giấy ChungRhy

 

STT
TÊN HÀNG
ĐỊNH LƯỢNG
(gsm)
KÍCH THƯỚC
(cm)
HÌNH ẢNH
Seda Plano
1
090-11 White
90
120
220
79x109
2
090-12 Cream
3
120-11 white
4
120-12 Cream
5
220-11 White
6
220-12 Cream
Perla Plano
1
090-11 White
90
120
220
79x109
2
090-12 Cream
3
120-11 white
4
120-12 Cream
5
220-11 White
6
220-12 Cream
Buckram
1
Buckram G06
115
120
79x109
2
Buckram G07
2
Buckram G08
2
Buckram G09
2
Buckram G13
2
Màu đen 2660


 

Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông
Liên hệ Site map
129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84.8 38428633; - Fax 84.8 38425880
Email: vidon@vidon.com.vn - Website: www.vidon.com.vn