Thông tin thương mại

Giấy Canson

 

STT
TÊN HÀNG
ĐỊNH LƯỢNG
(gsm)
KÍCH THƯỚC
(cm)
HÌNH ẢNH
CANSON
1
Canson
50/55
70/75
80/85
90/95
110/115
59,4x84,1
21x29,7
42x29,7
59,4x42,0
PRINT-ON (Độ phân giải 360-1440dpi)
1
Double-side paperjet
100
130
260
...
21x29,7
29,7x42
2
Transparency film
3
Extra quality paperjet
4
High resolution paperject
5
Gloss paper
6
Photo gloss paper
MI-TIENTES
1
Mi-tientes
160
21x29,7
55x75
         
         
         
         
         


 

Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông
Liên hệ Site map
129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84.8 38428633; - Fax 84.8 38425880
Email: vidon@vidon.com.vn - Website: www.vidon.com.vn