Thông tin thương mại

Giấy Photocopy

 

IK Plus
Định lượng: 70, 80
Khổ: 210x297
Vidon
Định lượng: 60, 70, 80
Khổ: 210x297, 420x297
Kissme
Định lượng: 60, 70, 80
Khổ: 210x297, 420x297


 

Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông
Liên hệ Site map
129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84.8 38428633; - Fax 84.8 38425880
Email: vidon@vidon.com.vn - Website: www.vidon.com.vn