Thông tin thương mại

Giấy Ford

 

1. Ford Tân Mai / Bắc Giang. Định lượng: 60, 70, 80. Khổ 60x84, 65x84, ...
2. Ford Indonesia. Định lượng: 60, 70, 80. Khổ 60x84, 65x84, ...
3. Ford Thái Lan. Định lượng: 60, 70, 80. Khổ 60x84, 65x84, ...
4. Ford Malaisia


 

Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông
Liên hệ Site map
129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84.8 38428633; - Fax 84.8 38425880
Email: vidon@vidon.com.vn - Website: www.vidon.com.vn