Giới thiệu

 

Với hơn 35 năm hình thành phát triển, Vidon Corp. đã và đang đạt được những thành tựu vững chắc đặc biệt là sau giai đoạn cổ phần hóa. Ngày 25/12/2006, Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là VID.

 

Nhằm mang lại giá trị cao nhất cho quý cổ đông và các nhà đầu tư theo định hướng phát triển bền vững, dựa trên lợi thế cạnh tranh lớn về đặc thù mặt bằng, kho bãi được đầu tư và tích lũy sau nhiều năm họat động dẫn đầu thị trường ngành giấy và in ấn cao cấp tại Việt Nam, Vidon Corp. đang tập trung mọi nguồn lực để nhanh chóng triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu chiến lược dài hạn trong giai đọan phát triển tạo ra giá trị gia tăng mới (2010-2015) đã được ĐHĐCĐ công ty nhất trí thông qua trong năm 2010 như sau:

1/ Duy trì, cũng cố vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống thương mại ngành giấy và in ấn cao cấp và các sản phẩm liên quan;
 
2/ Hợp tác với các đối tác chuyên nghiệp đầu tư khai thác và phát triển bất động sản dài hạn phù hợp với nhu cầu thị trường dựa vào nguồn quỹ đất do công ty trực tiếp quản lý và đầu tư tài chính;
 
3/ Phát triển chuỗi hệ thống văn hóa giáo dục và bán lẽ bao gồm: Siêu thị Sách Metro Books và hệ thống Trường Quốc tế Việt Mỹ;

4/ Tham gia đầu tư và phát triển ngành nông sản phổ biến trên thị trường: Trà, cà phê, thuốc lá và các mặt hàng cao cấp khác Một góc KCN Vidon tại Chi Nhánh Bình Dương

Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông
Liên hệ Site map
129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84.8 38428633; - Fax 84.8 38425880
Email: vidon@vidon.com.vn - Website: www.vidon.com.vn