Mời hợp tác

HỒ BẢO LÂM

 

 Chi tiết xin liên hệ:
- Ông Dương Hòa Bình
- Chức vụ: Trưởng ban Quan hệ cổ đông & Truyền thông
- Điện thoại di động:  0933 566 076      
- Email: binhdh@vidon.com.vn
- Công ty CP ĐT PT TM Viễn Đông
- Tel: (84.8) 38 428 633 (6 line)
- Fax:(84.8) 38 425 880

Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông
Liên hệ Site map
129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84.8 38428633; - Fax 84.8 38425880
Email: vidon@vidon.com.vn - Website: www.vidon.com.vn