Quan hệ cổ đông >> Bản tin cổ đông

VID_SSC chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2017 của Vidon Corp.

Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông
Liên hệ Site map
129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84.8 38428633; - Fax 84.8 38425880
Email: vidon@vidon.com.vn - Website: www.vidon.com.vn