Quan hệ cổ đông >> Bản tin cổ đông

VID_UBCKNN chấp thuận Gia hạn thời gian công bố BCTC 2016 đã được kiểm toán

VID_CBTT_Gia_han_thoi_gian_cong_bo_BCTC_2016(No.28.17)_Full.pdf

Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông
Liên hệ Site map
129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84.8 38428633; - Fax 84.8 38425880
Email: vidon@vidon.com.vn - Website: www.vidon.com.vn