Quan hệ cổ đông >> Nghị quyết đại hội cổ đông

Nghị quyết ĐHCĐ 2016

26/06/2016

b1.gifTải về  ............................................................... pdf2.gif

Nghị quyết ĐHCĐ 2014

29/07/2015

b1.gifTải về  ............................................................... pdf2.gif

Nghị quyết ĐHCĐ 2013

29/07/2014

b1.gifTải về  ............................................................... pdf2.gif

Nghị quyết ĐHCĐ 2012

29/07/2013

b1.gifTải về  ............................................................... pdf2.gif

Nghị quyết ĐHCĐ 2011

11/04/2012

b1.gifTải về  ............................................................... pdf2.gif

Các tin đã đưa Click here to select date
Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông
Liên hệ Site map
129 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84.8 38428633; - Fax 84.8 38425880
Email: vidon@vidon.com.vn - Website: www.vidon.com.vn