Tin tức

Tin tức

[THÔNG BÁO] THANH LÝ TÀI SẢN CHO CB-CNV

04:19 18/10/2017

Căn cứ với mục tiêu, nhiệm vụ của phòng QL.CSVC và sự phê duyệt của Ban Giám Đốc.

Phòng QL.CSVC triển khai việc thanh lý tài sản năm 2017 (có danh mục đính kèm) cho các đơn vị và cá nhân có nhu cầu.

Hạn chót đăng ký: 15h00 ngày 19/10/2017

Link đến file danh sách các tài sản cần thanh lý: http://bit.ly/DanhSachTaiSan

Thông tin liên hệ: Phòng QL.CSVC (Lý Ngọc Trâm Anh – 0901862093) hoặc điền vào đơn đăng ký mua hàng với link sau: http://bit.ly/muahangthanhly2017

Phương thức bán: bán trực tiếp theo đơn giá phê duyệt

(Trường hợp có hơn 1 cá nhân đăng ký cùng 1 tài sản thì sẽ chọn một trong hai phương thức bóc thăm hoặc đấu giá công khai vào ngày 20/10/2017, dưới sự chứng kiến của các bên liên quan và đại diện kế toán)

Phương thức thanh toán: nộp tiền mặt cho Kế Toán Viễn Đông.