Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

Nhân viên thu mua thực phẩm

16:20 07/12/2017
Chuyên viên thu mua thực phẩm nhà hàng, khách sạn, trường học, công ty

- Khai thác, tìm nguồn cung, nhà phân phối các loại thực phẩm, lương thực cho đơn vị.

- Khảo sát thị trường, báo giá, đệ trình phương án, kế hoạch mua hàng.

- Trực tiếp thu mua thực phẩm, nguyên-nhiên-vật liệu, công cụ dụng cụ.

- Kiếm soát số lượng, chất lượng theo hợp đồng trước khi nhập/xuất

- Soạn thảo hợp đồng, các thủ tục tạm ứng, thanh toán theo qui trình.

- Đàm phán, thương lượng, đánh giá năng lự, chọn lọc nhà cung cấp

- Tiếp nhận xử lý yêu cầu từ các cấp đơn vị, cơ sở

- Báo cáo kết quả công việc và theo sự phân công của trưởng đơn vị, soạn hàng, phân bổ cho các cơ sở khác nhau.

Tải về