Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

Nhân viên Thủ kho biết lái xe nâng

16:09 07/12/2017
Nhân viên thủ kho kiêm lái xe nâng Có chuyên môn Kế toán kho
- Tổ chức thực hiện xuất nhập hàng hóa, xếp dỡ hàng hóa;
- Tổ chức sắp xếp hàng hoá trong kho có hệ thống và theo các tiêu chuẩn quy định;
- Báo cáo xuất nhập tồn theo quy định;
- Kiểm kê kho hàng định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu quản lý của công ty;
- Cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hoá
- Thực hiện 5s
- Tổ chức lưu trữ, cung cấp chứng từ, dữ liệu theo quy định của công ty;
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Tải về