Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

Nhân viên quản lý cơ sở vật chất

16:24 07/12/2017
Chuyên môn: Chuyên viên quản lý tài sản, hàng hoá của hệ thống

- Theo dõi hồ sơ nhập xuất tài sản, thiết bị văn phòng của đơn vị và cơ sở

- Cấp dán mã tài sản và đảm bảo số liệu luôn được cập nhật trên hệ thống.

- Thực hiện thủ tục bàn giao, thu hồi, điều chuyển, thanh lý khi có yêu cầu.

- Thực hiện đánh giá chất lượng giá trị sử dụng, đề xuất phương pháp tận dụng hết khả năng công suất, chống hư hỏng, lãng phí, mất mát.

- Tổ chứ kiểm kê, đánh giá, rà soát tài sản định kỳ.

- Báo cáo kết quả công việc và theo sự phân công của trưởng đơn vị. 

Tải về