Rau sạch (ProCi)

Rau sạch (ProCi)

Dự án này được thành lập với mong muốn của những người sáng lập trong việc gìn giữ những giá trị tốt đẹp, tái thiết những giá trị đạo đức, nhân văn trong xã hội mà đầu tiên là ý thức sống tử tế và canh tác nông nghiệp tử tế, dự án Vườn xanh hiện đang cùng gắn kết chặt chẽ với những nông dân canh tác thuận tự nhiên gồm bảy hộ nông dân là bà con dân tộc Chu Ru ở Tu Tra, huyện Đơn Dương, một hộ dân huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng, một hộ dân ở Vĩnh Long...