Quỹ Học Bổng Chắp Cánh Những Ước Mơ (CANUM)

Quỹ Học Bổng Chắp Cánh Những Ước Mơ (CANUM)

Quỹ học bổng “CHẮP CÁNH NHỮNG ƯỚC MƠ” (gọi tắt là CANUM) được thành lập vào tháng 07/2011, Quỹ học bổng CANUM đã và đang hỗ trợ các em học sinh – sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, chưa có đủ điều kiện học tập, giúp các em vươn lên và thực hiện ước mơ của mình.