Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

Chuyên viên mua hàng

15:43 07/12/2017
Chuyên môn: Chuyên viên thu mua hàng hoá cho đơn vị

- Khai thác, tìm nguồn cung, nhà phân phối cho đơn vị và cấp cơ sở.

- Khảo sát thị trường, lấy báo giá, trình phương án và kế hoạch mua hàng

- Trực tiếp thu mua hàng hoá, vật dụng, tài sản theo yêu cầu phê duyệt

- Kiểm soát số lượng, chất lượng theo hợp đồng, quản lý mã, giấy tờ liên quan,…

- Đàm phán, thương lượng, đánh giá năng lực, chọn lưạ nhà cung cấp

- Soạn thảo hợp đồng, các thủ tục tạm ứng, thanh toán theo quy trình.

- Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu từ cấp cơ sở, đơn vị.

- Báo cáo kết quả công việc và theo sự phân công của trưởng đơn vị.

Tải về